2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведено обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

В периода от 4 октомври 2023 г. до 18 октомври 2023 г. (включително) беше проведено общественото обсъждане на проекта на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“. На 18 октомври 2023 г., в рамките на общественото обсъждане, Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) проведе онлайн сесия със заинтересованите страни. В събитието се включиха 37 представители на висши училища, научни организации и други заинтересовани страни. На участниците беше представен проектът на Методология и критерии за подбор на операция. По време на проведената дискусия участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да отправят конкретни препоръки.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с прикачената презентация от онлайн сесията.

 

 

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“