Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проекти към НПВУ, мярка/компонент Научни изследвания и иновации

Проекти към НПВУ, мярка/компонент Научни изследвания и иновации

В рамките на Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“ от НПВУ се планират следните инвестиции в областта на образованието:

Инвестиционен проект 5 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“

  • Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България
  • Подкрепа за туининг проекти
  • Подкрепа за проекти „Катедри на европейското научно пространство

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.