Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Нормативна уредба на ЕС

Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България

https://www.minfin.bg/bg/1579

Оперативни договорености между Европейската Комисия и Република България

https://www.minfin.bg/bg/1579

Решение за изпълнение на Съвета

Регламенти

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“