Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕП И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ФСП и ЕФМДРА, както и на финансовите правила за тях и за фонд УМИ, фонд ВС и инструмента за подкрепа за упр. на границите

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R1060

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.