Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Тригодишен план за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 година за периода 2021-2024 година

Национален план за действие за периода 2022 – 2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.)

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.