Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Нов краен срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.016 „Изграждане на кампуси“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Със Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е изменена Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.016 „Изграждане на кампуси“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Третият краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) през Информационната система за Механизма ИСУН, става не по-късно от 17,30 часа на 25 октомври 2024 г.

Поканата за участие в процедура BG-RRP-1.016 „Изграждане на кампуси“ и Заповедта за новия краен срок за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.