Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува съгласуваната от Комитета за наблюдение на ПО, Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2024 г. Коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща [email protected], не по-късно от 23 октомври 2023 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027 – Актуализация месец август 2023 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува актуализирана и утвърдена от ръководителя на управляващия орган Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 8 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува актуализирана и одобрена от Комитета за наблюдение на ПО Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР, Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща [email protected], не по-късно от 26 октомври 2022 г.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.