Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Открито бе „Яйцето“ в СУ „Св. Климент Охридски“, обновено по проект на Центъра за върхови постижения „Наследство.БГ“

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ е един от уникалните центрове, които бяха изградени с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, не само защото той е единственият, който работи в областта на креативните и рекреативните индустрии, а защото той има много по-голямо значение за опазването на културното наследство, съхранението и неговото популяризиране. Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов при откриването на обновеното емблематично място „Яйцето“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Той отбеляза, че над 400 млн. лева от Оперативната програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, са били инвестирани в изграждането на 16 центъра за върхови постижения и за компетентност през последните шест години. Основата цел на тази мащабна инвестиция е националната научноизследователска система да придобие европейски вид и компетентността, която има в университетите и научните институти, да бъде насочена към провеждане на приложни изследвания от полза за бизнеса, за страната и за обществото. Проф. Вайсилов посочи, че екипите на центровете вече работят върху стратегическите си научноизследователски програми за развитие с бизнес планове, които трябва да се реализират през настоящия програмен период. За целта са предвидени около 280 млн. лева по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. В заключение проф. Вайсилов поздрави екипа на ЦВП „Наследство.БГ“ и ръководствата на партниращите си по проекта 12 организации за успешното изпълнение на проекта.

Възстановеното емблематично място днес е модерен конферентен и изследователски център, посветен на опазването, реставрирането и представянето на богатото културно наследството на България. Реновирането му, на стойност около един милион лева, е осъществено по проект на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

За историята на „Яйцето“ и различните му битности през изминалите години разказа на гостите чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, ръководител на Центъра за върхови постижения „Наследство.БГ“, а проф. дфн Оля Харизанова, водещ координатор на Центъра, представи постигнатото през последните години и бъдещето на знаковото място. На събитието присъства и вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и заместник-ректорите на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова и доц. д-р Първан Първанов, както и преподаватели и възпитаници на Софийския университет.

Повече за ЦВП „Наследство.БГ“

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.