Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ участва в откриването на първата годишна конференция по проект на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран по НПВУ

„Проектите по процедурата за изграждане на мрежа от изследователски висши училища са едни от първите, финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост, като предоставените средства дадоха възможност да приложим нов подход за стимулиране на научните изследвания в изследователските университети чрез финансиране на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие“, каза по време на откриването на конференцията на проекта SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“.  

Проф. Вайсилов подчерта, че основният компонент на програмите е финансирането на водещи научни групи, които са гръбнакът на Стратегическата програма, и допълни, че от тях се очаква значително нарастване на броя на научните публикации в авторитетни международни списания, заявки за европейски и международни патенти и подготовка на млади учени.

В рамките на конференцията участие взе и служебният заместник-министър на образованието и науката г-жа Наталия Митева, която изтъкна ролята на изследователските университети за развитието на икономика, базирана на знанието. Тя отбеляза, че чрез укрепването на изследователските висши училища и мрежата между тях ще се подпомогне реализирането на научния и икономическия потенциал на районите и на страната като цяло. Ще се стимулира партньорството между академичната общност и индустрията, което за първи път ще позволи на бизнеса да има систематичен достъп до научноизследователски капацитет през целия процес на създаване на иновации и трансфер на технологии.

Обръщение към участниците в годишната конференция отправи и служебният заместник-министър на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов. Той отбеляза, че изследователските университети са започнали практически да мобилизират научни групи и те да дават резултати.

Приветствие към участниците във форума отправи и проф. Елиза Стефанова - председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Проф. д-р Васил Маринов представи Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Софийския университет “Св. Климент Охридски” по SUMMIT.

Конференцията по проект SUMMIT има за цел представяне и популяризиране на резултатите по проекта и ще се провежда ежегодно. В нея участват членовете на комитета за управление на Съвещателния борд на проекта, български и чуждестранни учени и изследователи и представители на институции. В рамките на форума ръководителите и участниците в 22-те научни групи към проекта ще представят резултатите от научните си изследвания. Екипите работят в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, време, природни бедствия и рискове, квантовата информатика, социални предизвикателства, дигитално образование, дигитализация на малки и средни предприятия.

От началото на 2023 г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" изпълнява проекта SUMMIT, който е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент "Иновативна България", инвестиция 1 "Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации". Финансирането е в размер от 44 млн. лева. Проектът е с продължителност от 42 месеца и ще приключи на 30 юни 2026 г.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.