Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

НПВУ - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 02.12.2022 г. вкл.)

ПО - „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Управляващият орган на ПО обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“