Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

НПВУ - "Училищна STEM среда"

Нов краен срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Указание към конкретните крайни получатели по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Отстранена техническа грешка в образеца на Концепция за изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Изменена е Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Проведе се обучение за подготовката и провеждането на обществени поръчки за училищата директни крайни получатели по инвестиция „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (STEM центрове) по НПВУ

Над 900 училища се включиха в обучение за изграждане на STEM центрове

Установена техническа грешка в образеца на Концепция за изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Ред за искане на разяснения във връзка с процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Механизма за възстановяване и устойчивост, включително и относно подготовката и подаването на Концепции за изграждане на училищна  STEM среда

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Министър Пенов: Всяко дете ще влезе в STEM кабинет

ПНИИДИТ - BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“ по ПНИИДИТ

 

 

ПО - BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Проведен информационен ден по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

Управляващият орган на ПО обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ (срок до 22.12.2023 г. вкл.) - приключено

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ (срок до 05.10.2023 г. вкл.) - приключено

Проведено на 3 февруари 2023 г. обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ и обучение на потенциални бенефициенти относно режим на минимална помощ

Обществено обсъждане на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ (срок до 10.02.2023 г. вкл.) - приключено

ПО - BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

Проведен информационен ден по процедура „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 - 2027 г. обявява процедура за подбор на проектни предложения „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ (срок до 22.12.2023 г. вкл.) - приключено

Проведено обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

Обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ (срок до 18.10.2023 г. вкл.) - приключено 

НПВУ - BG-RRP-1.016 „Изграждане на кампуси“

Нов краен срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.016 „Изграждане на кампуси“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.016 „Изграждане на кампуси“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

 

Процедура за подготовка на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК, финансирани по ОПНОИР и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от НПКНИ и от Лабораторния комплекс към София Тех Парк

Изменен е срокът за подаване на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК, финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към СТП и ЦК, определени по специална процедура от НПКНИ

Изменен е срокът за подаване на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от Поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК, финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към СТП и ЦК, определени по специална процедура от НПКНИ

Изменена е Поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР

Покана за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към София Тех Парк и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от Националната пътна карта за научна инфраструктура 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.