Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ПО - „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Изменени са Условията за кандидатстване и е удължен срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Управляващият орган на ПО обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

НПВУ - BG-RRP-1.008 - А1 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в областни градове)

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15.02.2023 г., 17:30 ч. Повече информация (публ. 22.12.2022 г.)

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.008 „А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация

НПВУ - BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове  (в градове, които не са областни)“

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15.02.2023 г., 17:30 ч. Повече информация (публ. 22.12.2022 г.)

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.009 „А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация

НПВУ - BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Изменени Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 05.09.2022 г. вкл.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 28.07.2022 г. вкл.)

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (мнения относно реализиране на процедурата се приемат в срок до 04.05.2022 г. вкл.)

 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“