Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

НПВУ - BG-RRP-1.008 - А1 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в областни градове)

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15.02.2023 г., 17:30 ч. Повече информация (публ. 22.12.2022 г.)

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.008 „А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация

НПВУ - BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15.02.2023 г., 17:30 ч. Повече информация (публ. 22.12.2022 г.)

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.009 „А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация

НПВУ - BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Изменени Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 05.09.2022 г. вкл.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 28.07.2022 г. вкл.)

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (мнения относно реализиране на процедурата се приемат в срок до 04.05.2022 г. вкл.)

 

НПВУ - BG-RRP-1.013 "Създаване на Национален и на регионални STEM центрове"

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“