Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Обща информация

В подкрепа на усилията, полагани от България, за интегриране на бягащите от войната украински семейства, проектите, изпълнявани по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, предоставят възможност на украински учени и изследователи да се включат в научноизследователските дейности на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

Условията за изпълнение на програмата дават възможност за назначаване на тези специалисти на основен трудов договор с различна продължителност на установеното работно време или по друг подходящ начин, както и предоставят необходимото за това финансиране. По този начин ще бъдат подпомогнати украинските семейства с възможности да се издържат и продължат професионалната си дейност, а техният научен потенциал, знания и международни контакти ще допринесат за популяризиране на дейността на центровете и подобряване на тяхната научна дейност.

Информация за условията за достъп до пазара на труда в България за граждани на Украйна може да намерите на сайта на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-grazhdani/

Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна https://ukraine.gov.bg/bg/

Свободни позиции

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.