Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изменен е срокът за подаване на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от Поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК, финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към СТП и ЦК, определени по специална процедура от НПКНИ

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) и Междинно звено по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), прави изменение в част „Сроковете за подаване на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове“ от Поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към София Тех Парк и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от Националната пътна карта за научна инфраструктура, както следва:

  • До 29.03.2024 г. – за всички ЦВП и ЦК, финансирани по ОПНОИР, които не са подали програми за развитие и устойчивост с бизнес планове - в т.ч. за Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) за Лабораторен комплекс към София Тех Парк, както и за двата допълнителни ЦК, определени по специална процедура от Националната пътна карта за научна инфраструктура - Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“ и Център за компетентност „Синьо иновативно и устойчиво управление на крайбрежната морска и речна околна среда и ресурси - BLUE-CRISTAL“.
« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.