Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР 
  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка”

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) 
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „държавен експерт
  в дирекция „Управление на риска и контрол“, 1 щатна бройка

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)    
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „главен експерт“ в отдел „Счетоводство и плащания на Изпълнителната агенция“,
  дирекция „Финансово планиране счетоводство и плащания“, 1 щатна бройка

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)    
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ - 2 щатни бройки

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР

  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка”

  Прочетете повече »

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“