Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР
  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Управление на риска и контрол“

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“ 
  ОБЯВЯВА ПОДБОР
  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР
  за длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Администрация и управление“

  Прочетете повече »
 • ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

  Изпълнителна агенция „Програма за образование" обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“

   

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР 
  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция  „Подбор на проекти и договаряне”

  Прочетете повече »

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“