Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР
  за длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ – 1 извънщатна бройка, профил НПВУ

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР
  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне” – 1 щатна бройка, профил ПНИИДИТ

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“
  ОБЯВЯВА ПОДБОР
  за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне” – 1 щатна бройка, профил Програма „Образование“

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, 1 щатна бройка

  Прочетете повече »
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)
  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
  за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, 1 щатна бройка

  Прочетете повече »

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.