Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Регулярно подаване на данни към Европейската комисия през системата SFC2021

Съгласно чл. 42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година, Управляващият орган подава по електронен път на Комисията кумулативни данни за всеки приоритет, с разбивка по специфични цели и, където е приложимо, по категории региони. Данните се подават:

  • до 31 януари, 30 април, 31 юли, 30 септември и 30 ноември (5 пъти годишно) и се отнасят до броя на подбраните операции, общата им допустима стойност, приноса от фондовете и общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, всички с разбивка по видове интервенции;
  • до 31 януари и 31 юли (2 пъти годишно) и се отнасят до стойностите на показателите за краен продукт и за резултат за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.