Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/С 262/01)

Съобщение на Комисията „Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации“, С(2022) 7388 final

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г за обявяване на някои категории помощ за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.