Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Нов краен срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Със Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е изменена Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) през Информационната система за Механизма ИСУН, е 17 април 2024 г., не по-късно от 17,30 часа.

Изменението на Поканата за участие в процедура ще осигури възможност за кандидатстване на 26 (двадесет и шест) училища, конкретни крайни получатели по процедурата, които имат одобрени концепции по специално създадената процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“, но не са успели да подадат предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“.

Поканата за участие в процедурата и Заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ са публикувани на следните интернет адреси: на страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ http://opnoir.bg/, както и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg в процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.