Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

 
 

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

 
 

Цел на проекта: Проектът ще се изпълнява в рамките на операция от стратегическо значение и цели да разгърне потенциала за личностно развитие на учениците с цел трайното им приобщаване в училищното образование и ...

 
 

Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“

 
 

Цел на проекта: Проектът ще се изпълнява в рамките на операция от стратегическо значение и предвижда да разгърне потенциала на децата от предучилищното образование чрез подкрепа за личното им развитие с оглед по-успешна социална...

 
 

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

 
 

Цел на проекта: Проектът ще се изпълнява в рамките на операция от стратегическо значение и цели подобряване на качеството, приобщаващия характер и ефективността на професионалното образование и...

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.