Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

КН на Програма „Образование“ одобри три операции на обща стойност 178 млн. лева

В рамките на третото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО), което се проведе на 18-19 април в гр. Монтана, бяха одобрени методологии и критерии за подбор на три операции - „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО“, „Ограмотяване на възрастни“ и „Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията“, които са на обща стойност 178 млн. лева. Те ще се реализират чрез подхода ИТИ - Интегрирани териториални инвестиции.

408 млн. лева са договорените средства по Програма „Образование“ към момента, а изплатените са в размер на 82 млн. лева. Това отбеляза при откриването на третото заседание на КН проф. Георги Вайсилов, Ръководител на Управляващия орган и председател на КН.

Програма „Образование“ е един от най-важните инструменти за реализиране на политиката в областта на образованието и е важно не само да изпълним със смисъл дизайна на проектите, да изпълним успешно вече стартираните проекти, но и да осъществим оценка на процесите и резултатите от Програмата. Това акцентира заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева пред членовете на КН и отбеляза важността на системната оценка, която ще се извърши от ОИСР. Зам.-министър Митева отбеляза, че двата проекта „Успех за теб“ и „Силен старт“ представляват почти 30% от ресурса по програмата, отделен за стратегически проекти, което е показател за важността на мерките за приобщаващо образование, които трябва да обхванат всяко дете, от яслените групи и детските градини до училищното образование.

Г-жа Еманюел Гранж от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ изрази задоволство от реализирания напредък по Програма „Образование“, както по отношение на приобщаващото образование, така и на професионалното образование и обучение.

Г-жа Агнес Монфре от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ подчерта, че решението на Управляващия орган да проведе изнесеното заседание именно в град Монтана е добър пример за кохезионната политика, тъй като по линия на нея, през настоящия програмен период се дава фокус на инвестициите в трите по-изостанали региона в Северна България.

Кметът на община Монтана, г-н Златко Живков приветства членовете на КН и сподели радостта си, че именно Монтана е домакин на това заседание. Той обърна внимание, че трябва да се използват всички възможности както по Програмата, така и по Националния план за възстановяване и устойчивост, за да се подкрепи региона.

В рамките на заседанието, членовете на КН бяха запознати с напредъка по ОПНОИР и ПО и с Инвестиционната стратегия за изпълнение на финансовите инструменти по Програма „Образование“ 2021-2027 г. , а г-жа Трайка Трайкова, началник на Регионалното управление на образованието – Монтана, представи ролята на Регионалните управления на образованието в изпълнението на стратегическите операции по ОПНОИР и ПО.

Представителите на Европейската Комисия и Управляващия орган посетиха ДГ 8 „Пролет“ и Второ средно училище „Никола Вапцаров“ в гр. Монтана, които са участвали в изпълнението на редица проекти по ОПНОИР и вече работят по проектите за приобщаващо образование по Програма „Образование“. 

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.