Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Протоколи и материали от проведени заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Проекти на документи от Трето заседание на КН на ПО – 18-19.04.2024 г.

Заключителен етап на писмена процедура – м. януари 2024 г. (публикувано на 25.01.2024 г.)

Окончателни документи от Второ заседание на КН на ПО – 22.11.2023 г. (публикувано на 11.01.2024 г.)

Проекти на документи от писмена процедура – м. януари 2024 г. (публикувано на 09.01.2024 г.)

Заключителен етап на писмена процедура – м. декември 2023 г. (публикувано на 09.01.2024 г.)

Проекти на документи от писмена процедура – м. декември 2023 г. (публикувано на 08.12.2023 г.)

Презентации за Второ заседание на КН на ПО – 22.11.2023 г. (публикувано на 16.11.2023 г.)

Проекти на документи за Второ заседание на КН на ПО – 22.11.2023 г. (публикувано на 07.11.2023 г.)

Информация съгласно чл. 4, т. 1.1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ПО – м. Октомври 2023 г. (публикувано на 31.10.2023 г.)

Заключителен етап на писмена процедура – м. октомври 2023 г. (публикувано на 19.10.2023 г.)

Проекти на документи от писмена процедура – м. октомври 2023 г. (публикувано на 10.10.2023 г.)

Заключителен етап на писмена процедура – м. септември 2023 г. (публикувано на 26.09.2023 г.)

Проекти на документи от писмена процедура – м. септември 2023 г. – етап 2 (публикувано на 18.09.2023 г.)

Проекти на документи от писмена процедура – м. септември 2023 г. – етап 1 (публикувано на 08.09.2023 г.)

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027 – Актуализация месец август 2023 г. (за информация на КН)

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува актуализирана и утвърдена от ръководителя на управляващия орган Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Окончателни документи от Първо заседание на КН на ПО – 28.04.2023 г.

Проекти на документи от Първо заседание на КН на ПО – 28.04.2023 г.

Протоколи и материали от проведени заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Декември 2022 г.

СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН – 23.11.2022 Г.

Писмена процедура - м. Октомври 2022 г.

Писмена процедура - м. Септември 2022 г.

Шестнадесето заседание на КН – 23.06.2022 г.

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Декември 2021 г. (2)

Промяна в Раздел I „Общо описание“, Секция „Бюджет до (в лева)“

Писмена процедура - м. Декември 2021 г.

Петнадесето заседание на КН – 23.11.2021 г. (онлайн чрез платформа ZOOM)

Писмена процедура - м. Ноември 2021 г.

Четиринадесето заседание на КН – 30.06.2021 г. (онлайн чрез платформа ZOOM)

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Юни 2021 г.

Промяна в Раздел I „Общо описание“, Секция „Продължителност“

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Май 2021 г.

Промяна в Раздел I „Общо описание“, Секция „Бюджет до (в лева)“

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Април 2021 г.

Промяна в Раздел I „Общо описание“, Секция „Продължителност“

Тринадесето заседание на КН – 03.12.2020 г. (онлайн чрез платформа ZOOM)

Писмена процедура - м. Ноември 2020 г.

Писмена процедура - м. Септември 2020 г.

Писмена процедура - м. Април 2020 г. (втора)

Писмена процедура - м. Април 2020 г.

Дванадесето заседание на КН - 20.11.2019 г.

Писмена процедура - м. Октомври 2019 г. (втора)

Писмена процедура - м. Октомври 2019 г.

Писмена процедура - м. Септември 2019 г.

Единадесето заседание на КН - 29.05.2019 г.

Писмена процедура - м. Април 2019 г.

Писмена процедура - м. Март 2019 г.

Писмена процедура – м. Декември 2018 г.

Десето заседание на КН - 29.11.2018 г.

Писмена процедира - м. Юли 2018 г. (втора)

Писмена процедура - м. Юли 2018 г.

Девето (извънредно) заседание на КН - 29.06.2018 г.

Осмо заседание на КН - 18.05.2018 г.

Седмо заседание на КН - 24.11.2017 г.

Протоколи от заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на КН на ОП НОИР 2014-2020 г. (от м. ноември 2014 г. до м. октомври 2017 г.)

Документи за информация

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.