Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Регионална среща „От наука към иновации“ - Габрово, 15.06.2023 г.

Регионална среща „От наука към иновации“ - Стара Загора, 29.11.2022 г.

Представяне на доклада на Съвместния изследователски център с препоръки за ЦВП и ЦК

Cеминар на тема „Комерсиализация и интернационализация на резултатите от проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“

Периодична работна среща - 06.08.2020 г.

Периодична работна среща - 17.09.2019 г.

Периодична работна среща - 14.09.2018 г.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“