Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сключени договори през 2013 г.:

Сключени договори през 2012 г.:

Сключени договори през 2011 г.:

Сключени договори през 2009 г.:

Сключени договори през 2008 г.:

BG051PO001/3.1-01 "ИКТ в образованието"

BG051PO001/3.1-02 "Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите"

BG051PO001/3.2-01 "Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България"

BG051PO001/3.2-02 "Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети"

BG051PO001/4.1-02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”

BG051PO001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.