Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решение за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получатели BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2”

На 21 март 2024 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ издаде Решениe за предоставяне на средства от Механизма за одобреното предложение за изпълнение на инвестиции на конкретния краен получател Русенски университет „Ангел Кънчев“ по процедура BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2”.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 114/2022, договор за финансиране с конкретния краен получател ще бъде сключен в срок до 15 работни дни от влизане на решението в сила.

Информация в структуриран вид за издаденото Решение по процедурата  може да се намери в секция „НПВУ/Решения/Решения за предоставяне на средства“.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.