Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект „Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на Медицински университет - Пловдив (ПСНИИР-МУП)“

Цел на проекта : Програмата за стратегически научни изследвания и иновации за развитие (ПСНИИР) на МУ-Пловдив е насочена към разширяване на съществуващия капацитет и приоритизиране на перспективни иновационни дейности и проекти. Приоритетни научни направления : Молекулярна прецизна медицина (диагностични и терапевтични стратегии); Здраве и качество на живот в зелена и устойчива среда; Транслационни и изчислителни невронауки; Дигитално направлявано познание и когнитивно профилиране....

Прочетете повече »

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“