Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ПНИИДИТ - BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“

ПО - BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

ПО - BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

НПВУ - BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

НПВУ - BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

НПВУ - BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

НПВУ - BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“

НПВУ - BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

ОПНОИР - BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.