Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се семинар в рамките на първата мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие във връзка с изпълнение на дейностите по Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021– 2027

В рамките на първата мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) във връзка с изпълнение на дейностите по Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021– 2027 г. се проведе  работен семинар със заинтересовани страни. Работният семинар е част от предвидени дейности по подписано Споразумение за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и има за цел да се обсъди подробен план за изпълнение на оценките по Програмата.

Семинарът беше открит от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Митева. В обръщението си към участниците в семинара заместник-министър Митева подчерта, че присъединяването към ОИСР е сред основните цели на външната политика на Република България.  Разработената Пътната карта на България от 2022 г. за присъединяване към Организацията, приета от Съвета на ОИСР, предвижда ежегоден преглед, който ще оцени различните области и политики в областта на образованието като гарантиране на качеството и ефективността на програмите за образование и обучение, подобряване на резултатите от обучението; насърчаване на равенството във възможностите за образование и осигуряване на достъп до образование за всички.

Проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, обърна внимание върху важността на извършваната от ОИСР дейност, като посочи че в обхвата на подписаното споразумение се предвижда ОИСР да извърши серия оценки на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Професор Вайсилов подчерта, че серията от оценки ще допринесат за подобряване изпълнението на текущи проекти и планирането на следващи дейности.  Изборът на ОИСР да извърши предвидените в Плана оценки е свързан с възможността да се използва богатият опит на организацията в това да помага на държавите да сравняват своите образователни политики и опит, да се учат една от друга чрез мащабни оценки, проучвания и сравнителен анализ на политиката. Той изрази увереност, че подкрепата от страна на ОИСР ще спомогне за подобряване на изпълнението по всички приоритети на Програма „Образование“.

В рамките на семинара бяха проведени консултации със заинтересованите страни и тяхното виждане за целите, логиката и механизмите на интервенциите на Програма „Образование“. Целта е да се подпомогне процесът на подготовка от страна на ОИСР на подробен План за изпълнение на оценки по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., като го допълни с ключови предложения на заинтересованите страни.

Предвижда се и провеждане на индивидуални срещи със заинтересовани страни и посещения на училища в страната.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.