Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

257 млн. лева от Програма „Образование“ ще бъдат инвестирани в подкрепа и приобщаване на деца и ученици

Над 133 000 деца и ученици и още толкова родители се предвижда да бъдат обхванати по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“, които се изпълняват от МОН, съобщи заместник-министърът на образованието Наталия Митева при откриването на форума „Силен старт за твоя успех“, който се проведе в Младежкия дом в град Враца. Проектите са на стойност 257 млн. лева и се финансират по Програма „Образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Заместник-министър Митева отбеляза, че двата проекта надграждат модели, инструменти и програми, включително добри практики по няколко проекта, изпълнявани през предходния програмен период по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Целта на проект „Успех за теб“ е да разгърне потенциала за личностно развитие на учениците с цел трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати“, каза заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова. Тя посочи, че по проекта са класирани 1 476 училища, от които 1 431 изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи, а 188 от тях ще работят с ученици с изявени дарби.

В рамките на проекта се работи интензивно с родители на ученици от уязвими групи. Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на децата от начален и прогимназиален етап със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Също така ще се използват алтернативни модели за подготовка на ученици с изявени дарби за участие в пленери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. По проекта ще бъде осигурено оборудване на специализирани кабинети, както и специализирани дидактически материали, методики, специални учебни програми.

По проект „Силен старт“ над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа в следващите пет години. Ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Ще се подобрят възможностите за осъществяване на индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби. На фокус ще бъде също и намаляване на броя на отпадналите от образователната система, както и активно включвани в процеса на предучилищно образование на родителите чрез различни инициативи и мероприятия.

Еманюел Гранж от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия отбеляза стратегическото значение на проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“ и отбеляза, че образованието не е само класни стаи и учебници, а то предлага отключване на възможности, насърчаване на таланти и промяна на бъдещето на младите хора. Тя посочи, че двата проекта представляват много важна част от подкрепата на Европейския социален фонд за България за изпълнението на Европейската гаранция за детето.

Най-смислените инвестиции са тези, насочени към образованието, посочи проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“. Той допълни, че през новия програмен период програма „Образование“ ще продължи да надгражда постигнатото в предишния период и посочи, че това финансиране се допълва от инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост, които се управляват от Министерството на образованието и науката. Те включват модернизация на образователната инфраструктура, ремонт и изграждане на училища и детски градини, модернизиране на професионални училища в цялата страна, създаване на национален STEM център и STEM центрове във всички училища. „Това е инвестиция в по-доброто бъдеще на младите хора“, каза още той.

В рамките на форума добри практики от работата си по проектите представиха Калина Дуранкева, директор на Детска градина „Българче“ и Гергана Атанасова, родител на дете от детската градина, Петя Петкова – помощник възпитател в ДГ „Брезичка“, гр. Враца, Жана Димитрова – директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бутан и Венелин Бешков ученик от 5 клас в същото училище, Снежана Карамелска – образователен медиатор Основно училище „Отец Паисий“, с. Борован и Антонина Сиракова – помощник на учителя в Основно училище „Св. Климент Орхидски“ в гр. Бяла Слатина.

Сили в забавна образователна викторина с практически задачи премериха ученици от 4 и 5 клас в три училищни отбора. Деца от пет детски градини от област Враца твориха в тематични ателиета и изненадаха гостите на форума с великденски подаръци и играчки. Умения в професионалното образование демонстрираха ученици от ПГ в Мездра. Талантливите танцьори и изпълнители от региона изпълниха залата на Младежкия дом на град Враца с много танци, песни и настроение.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.