Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Подготовка на ОП НОИР 2014-2020 г.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Проекти на регламенти на ЕС:

Национална нормативна база:

Протоколи от проведените до момента заседания на Тематичната работна група за разработване на ОП НОИР

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ е определена за управляващ орган на ОП НОИР 2014-2020 г.

07 януари 2014 г.

С решение № 792 от 17 декември 2013 г. Министерският съвет определи Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на образованието и науката за управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.