Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

МОЛ: Проф. дхн Георги Николов Вайсилов

БУЛСТАТ: 177224179

 

Адрес:

1113 София

бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5

Приемно време на Агенцията:

От понеделник до четвъртък
14.30 – 16.30 часа

Електронна поща: [email protected]

Телефон за връзка: 02 4676 101

Адреси на регионалните офиси на Агенцията

гр. Враца 3000, ул. „Софроний Врачански“ 6

гр. Варна 9000, ул. „Цар Симеон I” № 32, ет. 3

гр. Шумен, 9700, ул. „Цар Калоян“ № 1, РУО

гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики"  № 100, ет. 1, офис 110

гр. Велико Търново 5000, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, ет.1, офис 11

гр. Ловеч 5500, ул. „Търговска“ 43, стая 1113

гр. Ямбол 8600, ул. „Жорж Папазов“ № 6, РУО

гр. Плевен 5800, ул. „Димитър Константинов“ 23 ет.3, РУО

гр. Бургас, 8000, ул. „Гладстон“ 150, ет. 3, ст. 36

гр. Кюстендил 2500, ул. „Демокрация” № 55, ет. 6, ст.3

гр. Благоевград 2700, ул. "Братя Иванови" №7, ет. 4

Форма за обратна връзка

captcha

Ръководство

проф. дхн Георги Вайсилов - Изпълнителен директор
[email protected]
02 4676 101

Иван Попов - Заместник изпълнителен директор
[email protected]
02 4676 222

Станислава Илиева - Главен секретар
[email protected]
02 4676 202

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

Мария Станевска - директор 
[email protected]
02 4676 137

Веселина Тюфекчиева - държавен експерт 
[email protected]
​02 4676 215

Нели Георгиева - държавен експерт 
[email protected]
02 4676 229

Mая Лашова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 216

Илка Гълъбова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 133

Галина Ненчева - главен експерт
[email protected]
02 4676 134

Мая Нинова - главен експерт
[email protected]
02 4676 131

Йоана Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 135

Светослав Валачев - главен експерт
[email protected]
02 4676 214

Радина Боянова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 210

Силвия Атанасова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 221

Ирена Данкова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 178

Гергана Опанова - главен експерт
g.opanova@mon.bg
02 4676 178

Дафинка Костова – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 212

Бранимира Веждарова – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 138

Юлия Караиванова – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 135

Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“

Елица Николова  - директор 
[email protected]
02 4676 227

Христина Атева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 103

Иванка Вангелова - главен експерт
[email protected]
02 4676 102

Виктория Етова - главен експерт
[email protected]
02 4676 109

Десислав Михайлов - държавен експерт
[email protected]
02 4676 206

Диана Велинова – главен експерт
[email protected]
02 4676 226

Гергана Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 206

Иванка Мизинева - главен сътрудник по УЕПП 
[email protected]
02 4676 105

Симона Вълчанова - главен експерт
[email protected]
02 4676 226

Христина Недковска - главен експерт
[email protected]
02 4676 105

Милица Дойчинова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 225

София Паунова - старши сътрудник УЕПП, НПВУ 
[email protected]
02 4676 102

Йоана Ласкина - сътрудник УЕПП, НПВУ
[email protected]
02 4676 103

Йорданка Парашкевова - главен сътрудник по УЕПП, НПВУ
[email protected]
02 4676 109

Екатерина Ножарова - държавен експерт
[email protected]

Мария Спасова - главен експерт
[email protected]
 

 

Главна дирекция „Верификация“

Стефка Пилева-Малиновска - главен директор
[email protected]
02 4676 150

Отдел "Техническа верификация"

Стела Попниколова – началник отдел
[email protected]
02 4676 151

Динко Драганов - държавен експерт
[email protected]
02 4676 160

Галя Дудинска-Атанасова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 151

Магдалена Аткова - главен експерт – Кюстендил
[email protected]
0889 996 692

Петя Андреева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 151

Роксана Трифонова - главен експерт
[email protected]
02 4676 152

Цветелина Кирова - старши експерт - Благоевград
[email protected]
0884 600 823

Магда Москова - старши експерт- Бургас
[email protected]
0888 763 305

Даниела Ванкова-Габровска - старши експерт - В.Търново
[email protected]
062 616 323

Емилия Николова - старши експерт – Плевен
[email protected]
0888 572 826

Валерия Нинова - главен експерт 
[email protected]
0882 101 239

Николай Шопов - главен експерт
[email protected]
02 4676 157

Лазар Парасков - старши експерт – Стара Загора
[email protected]
0884 101 454

Иван Иванов - старши експерт – Шумен
[email protected]
0889 952 286

Юри Паликов - старши експерт – Ямбол
[email protected]
0882 101 235

Диляна Танова-Димова - старши експерт - Варна
[email protected]
0889 649 306

Васил Михайлов - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 166

Симеон Стоянов – главен експерт
[email protected]
02 4676 153

Отдел "Контрол на външните възлагания"

Десислава Захариева - началник отдел
[email protected]
02 4676 167

Павлина Димитрова - държавен експерт
[email protected]

Румяна Симеонова – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 153

Здравко Якимов – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 153

Галина Минчева - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 173

Анелия Петкова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 152

Ирина Минева – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 176

Ирена Йорданова - главен експерт
[email protected]
02 4676 173

Жана Радулова - старши сътрудник УЕПП НПВУ
[email protected]

Стефан Иванов - главен сътрудник УЕПП НПВУ
[email protected]

Георги Бърдаров - главен сътрудник УЕПП НПВУ
[email protected]

Лила Деянова - старши сътрудник УЕПП НПВУ
[email protected]

Марияна Христова – главен сътрудник по УЕПП НПВУ
[email protected]

 

Отдел "Финансова верификация"

Стилян Апостолов - началник отдел
[email protected]
02 4676 175

Десислава Ботева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 179

Победа Гътовска - държавен експерт
[email protected]
02 4676 163

Диана Полихронова - Качова - главен експерт
[email protected]
02 4676 171

Параскева Георгиева - главен експерт
[email protected]
02 4676 155

Ани Минева - главен експерт
[email protected]
02 4676 164

Зорница Папаркова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 159

Венета Йорданова - главен експерт
[email protected]
02 4676 172

Мария Денизова - главен експерт
[email protected]
02 4676 177

Мая Букова - главен експерт
[email protected]
02 4676 152

Камен Атанасов - главен експерт
[email protected]
02 4676 157

Ирина Стоянова - главен експерт
[email protected]
02 4676 174

Радосвета Кочева - главен експерт – Ловеч
[email protected]
0888 011 439

Атанас Парахулев - старши експерт – Враца
[email protected]
0877205935.

Десислава Банова - старши експерт
[email protected]
02 4676 155

Катя Матеева - старши експерт – Варна
[email protected]
0882 101 238

Живко Йорданов - старши експерт
[email protected]
02 4676 174

Мариана Братанова -  главен експерт
[email protected]
02 4676 167

Яблена Стойчева - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 173

Нина Спасова - старши сътрудник УЕПП НПВУ
[email protected]
02 4676 180

Гинка Няголова - главен сътрудник УЕПП НПВУ
[email protected]
02 4676 176 

 

Дирекция „Управление на риска и контрол“

Любка Спасова - директор
[email protected];
02 4676 230

Младен Колев - главен юрисконсулт
[email protected]
02 4676 217

Теодора Механджийска - държавен експерт
[email protected]
02 4676 207

Даниела Чирийска - държавен експерт
[email protected]
02 4676 223

Вяра Андрейчева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 232

Мирослава Пелева - главен експерт
[email protected]
02 4676 209

Мария Еленкова-Николова - главен експерт
[email protected]
02 4676 209

Лиана Миладинова - главен експерт
[email protected]
02 4676 204

Ивайло Божинов - главен юрисконсулт
[email protected];
02 4676 232

Николай Славейков - главен юрисконсулт
[email protected];
02 4676 211

Даниел Ковачев - главен сътрудник по УЕПП
[email protected];
02 4676 231

Маргарита Попова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected];
02 4676 231

Дияна Георгиева – главен сътрудник по УЕПП
[email protected];
02 4676 232

Ивелина Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 213

Даниела Станева-Петкова – главен сътрудник по УЕПП НПВУ
[email protected];
02 4676 232

Ивайло Проданов – главен сътрудник по УЕПП НПВУ
[email protected]  
02 4676 232

Василка Милева-Йорданова - главен сътрудник УЕПП НПВУ
[email protected]

Адриана Дянкова - главен сътрудник УЕПП в УРК НПВУ
[email protected]

 

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

Иван Илков - директор
[email protected]
02 4676 127

Отдел „Счетоводство и плащания на ОП“

Георги Коемджиев - началник отдел
[email protected]
02 4676 126

Евгений Гатев - главен експерт
[email protected]
02 4676 120

Ася Христова – главен експерт
[email protected]
02 4676 110

Евелина Динева - главен експерт
[email protected]
02 4676 125

Пенка Добрева - главен експерт
[email protected]
02 4676 130

Марина Дамянова - главен експерт в отдел СПОП 
[email protected] 

 

Отдел "Счетоводство и плащания на ИА"

Радосвета Димитрова - началник отдел
[email protected]
 

Tодор Хвърчилков- главен експерт
[email protected]
02 4676 110

Наталия Кирева - главен експерт
[email protected]

Гергана Георгиева - главен експерт
[email protected]
02/4676121

Боряна Божилова - главен експерт
[email protected]
 

Цветанка Фичева - главен сътрудник по УЕПП НВПУ
[email protected]
02 4676 123

Златка Видина - главен сътрудник по УЕПП НВПУ
[email protected]
02 4676 130

Елица Таскова - главен сътрудник по УЕПП НВПУ
[email protected]
 

Антоанета Славкова - главен сътрудник по УЕПП НВПУ
[email protected]
 

Дирекция "Администрация и управление"

Мария Дузова - директор
[email protected]

Маргарита Джоганова - главен експeрт
[email protected]
02 4676 203

Стоян Ташев - главен експeрт
[email protected]
02 4676 201

Лора Иванова - главен юрисконсулт
[email protected]
02 4676 224

Полина Стоименова - главен експерт
[email protected]
02 4676 136

Василена Гребенчарска - главен експерт
[email protected]
02 4676 112

Десислава Станкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 112

Милена Стоименова-Петрова - главен юрисконсулт
[email protected]
02 4676 228

Христо Зарзалиев - системен администратор
[email protected] 

Величка Гоцкова - главен експерт
[email protected]
​02 4676 136

Нели Първанова - старши експерт
[email protected]
​02 4676 101

Мариана Зарева - специалист
[email protected]
02 4676 218

Мадлен Георгиева - главен сътрудник по УЕПП, НПВУ
[email protected]
02 4676 112

Мирослав Атанасов - главен експерт
[email protected]
02 4676 136

Връзки с обществеността

Десислава Станкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 112

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.