Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

МОЛ: Проф. дхн Георги Николов Вайсилов

БУЛСТАТ: 177224179

 

Адрес:

1113 София

бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5

Приемно време на Агенцията:

От понеделник до четвъртък
14.30 – 16.30 часа

Електронна поща: [email protected]

Телефон за връзка: 02 4676 101

Адреси на регионалните офиси на Агенцията

гр. Враца 3000, ул. „Софроний Врачански“ 6

гр. Варна 9000, ул. „Цар Симеон I” № 32, ет. 3

гр. Шумен, 9700, ул. „Цар Калоян“ № 1, РУО

гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики"  № 100, ет. 1, офис 110

гр. Велико Търново 5000, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, ет.1, офис 11

гр. Ловеч 5500, ул. „Търговска“ 43, стая 1113

гр. Ямбол 8600, ул. „Жорж Папазов“ № 6, РУО

гр. Плевен 5800, ул. „Димитър Константинов“ 23 ет.3, РУО

гр. Бургас, 8000, ул. „Гладстон“ 150, ет. 3, ст. 36

гр. Кюстендил 2500, ул. „Демокрация” № 55, ет. 6, ст.3

гр. Благоевград 2700, ул. "Братя Иванови" №7, ет. 4

Форма за обратна връзка

captcha

Ръководство

проф. дхн Георги Вайсилов - Изпълнителен директор
[email protected]
02 4676 101

Иван Попов - Заместник изпълнителен директор
[email protected]
02 4676 222

Станислава Илиева - Главен секретар
[email protected]
02 4676 202

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

Мария Станевска - директор 
[email protected]
02 4676 137

Веселина Тюфекчиева - държавен експерт 
[email protected]
​02 4676 215

Мая Нинова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 131

Нели Георгиева - държавен експерт 
[email protected]
02 4676 229

Боряна Мирчева - държавен експерт 
[email protected]
02 4676 216

Mая Лашова - държавен експерт
m.l[email protected]
02 4676 216

Илка Гълъбова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 133

Галина Ненчева - главен експерт
[email protected]
02 4676 134

Йоана Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 135

Аспарух Диков - главен експерт
[email protected]
02 4676 132

Светослав Валачев - главен експерт
[email protected]
02 4676 214

Радина Боянова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 210

Анелия Фернандес - главен сътрудник по УЕПП
a.fer[email protected]
02 4676 135

Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“

Елица Николова  - директор 
[email protected]
02 4676 227

Христина Атева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 103

Иванка Вангелова - главен експерт
[email protected]
02 4676 102

Десислава Петрова-Текнеджиева - главен експерт
[email protected]
02 4676 102

Виктория Етова - главен експерт
[email protected]
02 4676 109

Маруся Илиева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 105

Десислав Михайлов - главен експерт
[email protected]
02 4676 206

Надя Йонкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 105

Диана Велинова – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 102

Гергана Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 206

Стефка Михайлова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 225

Сийка Стоицева- главен експерт
[email protected]
02 4676 105

Драган Драганов - главен експерт
[email protected]
02 4676 105

Симона Вълчанова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 105

Цветан Спасов - командирован
[email protected]

 

Главна дирекция „Верификация“

Стефка Пилева-Малиновска - главен директор
[email protected]
02 4676 150

Отдел "Техническа верификация"

Стела Попниколова – началник отдел
[email protected]
02 4676 151

Динко Драганов - държавен експерт
[email protected]
02 4676 160

Галя Дудинска-Атанасова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 151

Магдалена Аткова - главен експерт – Кюстендил
[email protected]
0889 996 692

Георги Иванов - главен експерт
[email protected]
02 4676 158

Петя Андреева - главен експерт
[email protected]
02 4676 151

Роксана Трифонова - старши експерт
[email protected]
02 4676 152

Цветелина Кирова - старши експерт - Благоевград
[email protected]
0884 600 823

Магда Москова - старши експерт- Бургас
[email protected]
0888 763 305

Даниела Ванкова-Габровска - старши експерт - В.Търново
[email protected]
062 616 323

Илиян Томов - старши експерт – Ловеч
[email protected]
0884 101 456

Емилия Николова - старши експерт – Плевен
[email protected]
0888 572 826

Валерия Нинова - главен експерт 
[email protected]
0882 101 239

Лазар Парасков - старши експерт – Стара Загора
[email protected]
0884 101 454

Иван Иванов - старши експерт – Шумен
[email protected]
0889 952 286

Юри Паликов - старши експерт – Ямбол
[email protected]
0882 101 235

Николай Шопов - старши експерт
[email protected]
02 4676 157

Диляна Танова-Димова - старши експерт - Варна
[email protected]
0889 649 306

Десислава Захариева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 167

Ирина Минева – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 176

Симеон Стоянов – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 153

Румяна Симеонова – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 153

Здравко Якимов – главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 153

Павлина Димитрова - държавен експерт
[email protected]

Васил Михайлов - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 166

Анелия Петкова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 152

Ирена Йорданова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 173

Галина Минчева - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 173

 

Отдел "Финансова верификация"

Стилян Апостолов - началник отдел
[email protected]
02 4676 175

Десислава Ботева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 179

Победа Гътовска - държавен експерт
p.peshe[email protected]
02 4676 163

Диана Полихронова - Качова - главен експерт
[email protected]
02 4676 178

Параскева Георгиева - главен експерт
[email protected]
02 4676 155

Ани Минева - главен експерт
[email protected]
02 4676 164

Зорница Папаркова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 159

Венета Йорданова - главен експерт
[email protected]
02 4676 172

Мария Денизова - главен експерт
[email protected]
02 4676 177

Мая Букова - главен експерт
[email protected]
02 4676 176

Камен Атанасов - главен експерт
[email protected]
02 4676 157

Ирина Стоянова - главен експерт
[email protected]
02 4676 174

Радосвета Кочева - главен експерт – Ловеч
[email protected]
0888 011 439

Атанас Парахулев - старши експерт – Враца
[email protected]
0877205935.

Десислава Банова - младши експерт
[email protected]
02 4676 155

Катя Матеева - старши експерт – Варна
[email protected]
0882 101 238

Живко Йорданов - младши експерт
[email protected]
02 4676 174

Мариана Братанова -  главен експерт
[email protected]
02 4676 180

Яблена Стойчева - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 173

Дирекция „Управление на риска и контрол“

Любка Спасова - директор
[email protected];
02 4676 230

Младен Колев - главен юрисконсулт
[email protected]
02 4676 217

Теодора Механджийска - държавен експерт
[email protected]
02 4676 207

Даниела Чирийска - държавен експерт
[email protected]
02 4676 223

Вяра Андрейчева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 232

Мирослава Пелева - главен експерт
[email protected]
02 4676 209

Мария Еленкова-Николова - главен експерт
[email protected]
02 4676 209

Лиана Миладинова - главен експерт
[email protected]
02 4676 204

Ивайло Божинов - главен юрисконсулт
[email protected];
02 4676 232

Николай Славейков - главен юрисконсулт
[email protected];
02 4676 211

Даниел Ковачев - главен сътрудник по УЕПП
[email protected];
02 4676 231

Маргарита Попова - главен сътрудник по УЕПП
[email protected];
02 4676 231

Дияна Георгиева – главен сътрудник по УЕПП
[email protected];
02 4676 232

Ивелина Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 213

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

Иван Илков - директор
[email protected]
02 4676 127

Отдел „Счетоводство и плащания на ОП“

Цветанка Фичева - началник отдел
[email protected]
02 4676 123

Георги Коемджиев - главен експерт
[email protected]
02 4676 126

Евгений Гатев - главен експерт
[email protected]
02 4676 120

Tодор Хвърчилков- главен експерт
[email protected]
02 4676 110

Ася Христова – главен експерт
[email protected]
02 4676 110

Евелина Динева - главен експерт
[email protected]
02 4676 125

 

Отдел "Счетоводство и плащания на ИА"

Радосвета Димитрова - началник отдел
[email protected]
02 4676180

Гинка Няголова - главен експерт
[email protected]
02 4676180

Наталия Кирева - главен експерт
[email protected]

Гергана Георгиева - главен експерт
[email protected]
02/4676121

Боряна Божилова - главен експерт
[email protected]
02 4676180

Дирекция "Администрация и управление"

Мария Дузова - директор
[email protected]

Маргарита Джоганова - главен експeрт
[email protected]
02/4676203

Стоян Ташев - главен експeрт
[email protected]
02 4676 201

Лора Иванова - главен юрисконсулт
[email protected]
02 4676 224

Полина Стоименова - главен експерт
[email protected]
02/4676136

Василена Гребенчарска - главен специалист
[email protected]
02 4676 106

Десислава Станкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 112

Милена Стоименова-Петрова - главен юрисконсулт
[email protected]
02 4676 228

Христо Зарзалиев - системен администратор
[email protected] 

Величка Гоцкова - главен експерт
[email protected]
​02 4676 136

Нели Първанова - старши експерт
[email protected]
​02 4676 101

Мариана Зарева - специалист
[email protected]
02 4676 218

 

Връзки с обществеността

Десислава Станкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 112

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“