2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сключен е първият договор за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" от Националния план за възстановяване и устойчивост

На 25 септември 2023 г. беше сключен първият договор за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" от Националния план за възстановяване и устойчивост с конкретен краен получател Столична община. Стойността на договора е 13 320 000,00 лева, в т.ч. 11 110 000 лева от Механизма за възстановяване и устойчивост и 2 210 000,00 лева невъзстановим ДДС, финансиран от държавния бюджет на Република България.

В съответствие с чл. 30, ал. 3 от ПМС № 114/2022 г. обобщена информация в структуриран вид за сключените договори по процедурата може да намерите тук.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“