Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Открита е първата за България водородна зарядна станция, изградена от Центъра за компетентност „ХИТМОБИЛ“

Първата за България и региона водородна зарядна станция е изградена от Центъра за компетентност „ХИТМОБИЛ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Станцията е част от уникалната полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на центъра и с нея се поставя началото на водородната електрическа мобилност в страната. Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов отбеляза при откриването на уникалното съоръжение, че зад успешното изпълнение на проекта стоят усилията и сътрудничеството както на партньорите в проекта, така и на Управляващия орган. Над 20 млн. лева са инвестирани в изградените шест лаборатории на центъра за компетентност, от които четири са за провеждане на индустриални научни изследвания и две лаборатории за експериментално развитие, в които има и компоненти за „полеви“ изпитания и демонстрации. Проф. Вайсилов посочи, че е много важно през следващия програмен период проектите за центровете за върхови постижения и за компетентност да бъдат изпълнявани вече в сътрудничество с бизнеса. Така всички изградени инфраструктури ще бъдат полезни за страната, за бизнеса и за местните власти, като по този начин ще се види и реалната полза от тази голяма инвестиция. Той припомни, че над 400 млн. лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 са инвестирани в изграждането на 6 центъра за върхови постижения и 10 центъра за компетентност. Подкрепата за тях ще продължи и през новия програмен период по линия на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

На откриването присъстваха и председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков.

Основна цел на проекта „ХИТМОБИЛ“ е изграждането на уникална на национално и регионално ниво инфраструктура за разработване, тестване, оптимизиране и индустриално въвеждане на модерни системи за мобилност и акумулиране на енергия. В него си партнират седем института на БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Сдружение „БГ Н2 Общество“.

Повече за проекта ЦК „ХИТМОБИЛ“

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.