Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Заключително събитие за представяне на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени по ОПНОИР 2014-2020

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 организира на 4 юни 2024 г. заключително събитие за представяне на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“. То има за цел да популяризира новоизградената по ОП НОИР 2014-2020 инфраструктура на центровете с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, както и възможностите, които дава тази инфраструктура за изграждането на специфични знания и умения, отговарящи на съвременните предизвикателства на пазара на труда и развитието на младите учени в България, и да се насърчи и стимулира сътрудничеството с бизнеса и местната власт.

Събитието ще се проведе в конферентната зала на център за върхови постижения GATE – кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“. За участие в събитието се изисква предварителна регистрация.

Можете да се регистрирате до 2 юни 2024 г. тук

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.