Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира оценката по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по Програма ,,Образование“ 2021 – 2027

На 29.04.2024 г. стартира оценката по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“, финансирана по Програма ,,Образование“ 2021 – 2027 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 58 658 245 лева (в т.ч. 46 753 725 лева средства от ЕСФ+ и 11 904 520 лева национално съфинансиране).

В рамките на срока за кандидатстване (22.04.2024 г.) са подадени 26 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  58 523 977,42 лева.

Основната цел на процедурата е насърчаване на иновативното и  интердисциплинарното обучение на докторанти за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати и подпомагане процеса на развитие на иновативна икономика с фокус върху Индустрия 5.0 и/или зеления преход и/или син растеж и/или областите на ИСИС и регионалните потребности на пазара на труда. Специфичната цел на процедурата е обвързване на докторските програми с приоритетите за развитие на икономиката и пазара на труда и повишаване на нивото на практическа им приложимост.

Оценката на подадените проектни предложения ще се проведе съгласно изискванията на Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.