Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сградата на ЦВП „ПлантаСИСТ“ получи наградата „Сграда на годината 2022“

Сградата на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив, която е изградена по „Проект ПлантаСИСТ: Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, получи наградата „Сграда на годината 2022“ в категория „Социална инфраструктура - култура, наука и образование“.

Новосъздаденият център за върхови постижения (ЦВП) се стреми да бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона, като подпомага трансфера от знания и технологии към партньорите и крайните потребители и ще има водеща роля в обучението на ново поколение изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. Новоизграденият кампус на центъра се състои от изследователски корпус от две секции – лаборатории и специализирани помещения; административен корпус; оранжерии за отглеждане на растения с експериментални цели и учебен корпус. ЦРСББ е предвиден като модерен научноизследователски център за фундаментална и приложна наука в областите на системната растителна биология и биотехнология.

Целта на националния конкурс “Сграда на годината” е да отличава най-добрите постижения при реализация на съвременни сградни проекти през съответната година в България, както и свързаните с реализацията им инвеститор, архитект и строител. Конкурсът се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп  под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Събитието се осъществява  с подкрепата на  индустрията, академичните и браншовите организации в областта на инвестициите, проектирането и строителството в България.

***

Проект ПлантаСИСТ се реализира по процедура „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“ на ОПНОИР. Финансирането на проекта на стойност 29 998 861,62 лв. е осигурено от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“