Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Близо 995 млн. лева са изплатените средства по ОПНОИР към 30 юни 2022 г.

 

994 027 380,87 лв., което представлява 73,63 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), са изплатени към края на м. юни 2022 г., като ръстът спрямо месец май 2022 г. е от над 20,5 млн. лв.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР отчитат ръст от близо 10 млн. лв. и при договорените средства към края на месец юни 2022 г. - 1 377 943 105,75 лв. Верифицираните средства към същия период са 808 367 340,54 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОПНОИР може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 30.06.2022 г.

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“