2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Близо 760 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 май 2022 г.

758 868 196,26 лв., което представлява 56,21 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), са сертифицирани към края на м. май 2022 г. Ръстът спрямо същия месец на 2021 г. е от над 227 млн. лева.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР към 31 май 2022 г. са изплатени 973 512 630,68 лв. Верифицираните средства към същия период са 803 758 583,77 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОПНОИР може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.05.2022 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“