Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Започна модернизирането на сградата на кампус „Лозенец“ по проект “Национален център по мехатроника и чисти технологии”

На 31 март 2022 г. беше дадено официално началото на модернизацията на сградата на кампус „Лозенец“, който е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Заместник-ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ акад. Николай Витанов, кметът на район Лозенец Константин Павлов и ръководителят на кампус „Лозенец“ чл.-кор. проф. Тони Спасов направиха символична първа копка пред сградата за реновиране.

По време на официалната церемония заместник-министърът на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов отбеляза важността на ролята на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност като основен инструмент за развитие на науката и установяване на връзката между науката и бизнеса.

„Тази сграда е една от основните по проекта и нейното своевременно завършване ще даде възможност да бъдат разположени планираните лабораториите на центъра, оборудвани с най-модерна апаратура“, посочи проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“. Това ще създаде необходимите условия за работа на учените и ще позволи лабораториите да бъдат използвани ефективно.

Проект “Национален център по мехатроника и чисти технологии” е на стойност близо 70 млн. лева и се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението му обединява 17 партньора – институти на БАН и висши училища. По проекта е предвидено създаването на над 50 лаборатории, разположени в 3 основни кампусa.

Кампус „Лозенец“ обединява два факултета на СУ „Св. Климент Охридски“ - Факултета по химия и фармация и Физическия факултет. Състои се от 13 лаборатории, които ще бъдат снабдени със съвременно оборудване на стойност над 9 млн. лева, като 7 лаборатории ще се помещават в сградата, чието модернизиране започва. Това ще позволи да се оформи един център по чисти технологии, в който ще се провеждат изследвания за създаване на нови материали с приложение в ключови технологии като преобразуване на енергия, катализа и екология. Той ще бъде база както за подпомагане на бизнеса с иновации, така и за подготовка на млади изследователи в приоритетни за България научни области. 

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“