Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“

Във връзка с предвидените процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“.

В срок до 24.02.2020 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: [email protected] 

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.