Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ИАПО представи резултатите от финансираните по ОПНОИР 2014-2020 центрове за върхови постижения и центрове за компетентност

Заключителното събитие за представяне на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени по ОПНОИР 2014-2020, събра в сградата на Центъра за върхови постижения Големи данни за интелигентно общество (GATE) над 140 гости, включително представители на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ към ЕК, Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа, Централното координационно звено, Управляващи органи, както и на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

При откриването на събитието проф. дхн Георги Вайсилов – ръководител на Управляващия орган на ОПНОИР, го определи като мост между двата програмни периода в изграждането и развитието на центровете и подчерта, че благодарение на първата самостоятелна програма за наука и образование в България през периода 2014-2020 г. е направена най-голямата инвестиция в научна инфраструктура в страната през последните 30 години.

Г-жа Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България открои важната роля на европейското финансиране, благодарение на което могат да бъдат създавани иновации. „В център като този човек усеща бъдещето“, сподели тя и посочи, че центровете дават възможност за предлагане на решения за справяне с предизвикателства като климатичните промени, продължителността на живота, чистите „умни градове“.

В обръщението си към участниците, което в голямата му част г-жа Агнес Монфре от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ направи на български език, тя изрази удовлетворението си, че е тук, когато се затваря „забележителна страница в знаково за успеха на програмата място – един от центровете, финансирани от нея“. Г-жа Монфре подчерта, че въпреки трудностите в началото резултатите са налице и те са много обещаващи, и отправи своите благодарности към Управляващия орган, програмните партньори и всички участници в реализирането на идеята за изграждане на центровете. Тя отнесе своето заключително послание към бъдещото финансиране и подкрепата за развитието и устойчивостта на младите центрове, а заедно с това – и за българската наука и иновации.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Наталия Митева подчерта ролята на знаковата инвестиция в българската научноизследователска инфраструктура, направена по програмата, с която са подкрепени и най-важните участници в научноизследователския процес – самите учени, със специално внимание към младите учени. Тя обърна внимание на това, че освен завършването на модерната инфраструктура, събитието отбелязва и началото на нов етап в развитието на българската наука, а именно – изпълването на центровете с още повече смисъл и съдържание.

Проф. Георги Ангелов – заместник-министър на иновациите и растежа посочи, че събитието отбелязва успешното приключване на огромна като усилие и потенциал задача, която дава основа за развитие с помощта на инструментите за конкурентоспособност, иновации и инвестиции, съсредоточени в Министерството на иновациите и растежа. Той подчерта, че за осигуряване на устойчивостта на изградените по ОПНОИР научноизследователски структури са предвидени средства по ПНИИДИТ 2021 – 2027 г. и центровете ще играят ключова роля в приоритетните области на Стратегията за интелигентна специализация на България.

От името на домакина на събитието – Софийският университет „Св. Климент Охридски“, заместник-ректорът по научноизследователската и научна проектна дейност чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов обърна специално внимание на важната роля на партньорството между участниците в процеса на изграждане на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност – Европейската комисия, държавните институции, университетите и институтите на БАН, бизнеса. Той подчерта, че модерната инфраструктура и съвременното оборудване са необходимата предпоставка за изграждане на научния капацитет и привличане на млади хора.

След представяне на основните резултати от трите процедури за създаване на центровете, участниците в заключителното събитие посетиха новоизградените и модернизирани Център за компетентност „Clean&Circle“ и Център за върхови постижения GATE, както и модернизираната инфраструктура на Националния център по мехатроника и чисти технологии в кампус „Лозенец“, след което бяха проведени дискусии в три панела в приоритетните направления на Стратегията за интелигентна специализация.

През програмния период 2014 – 2020 г. със средства от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране в размер на около 400 млн. лв. са изградени 6 центъра за върхови постижения и 10 центъра за компетентност. Построени са 4 нови сгради и е извършен основен ремонт и реконструкция на над 60 обектa. В изградените центрове са назначени 646 нови изследователи, а в подобрените инфраструктурни обекти работят 914 изследователи. В резултат на работата на центровете са регистрирани 80 патента и 53 полезни модела.

Снимки

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.