Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 850 представители на директни крайни получатели по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“ се включиха в организирано от ИАПО онлайн обучение по ЗОП

Над 850 представители на държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа, които са крайни получатели на средства по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, се включиха в онлайн обучение, организирано от Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Основният фокус на обучението беше законосъобразното провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и представяне на добри практики при провеждането им. Представени бяха конкретни примери за често допускани грешки на всеки един етап от провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и препоръки за тяхното избягване.

Всички крайни получатели могат да се запознаят с презентацията от уебинара.

Инвестиция „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ е една от четирите инвестиции в сектор „Образование“ по НПВУ, за чието изпълнение отговаря ИАПО. Очаква се в рамките на инвестицията да бъдат обхванати над 2 200 държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа.

Онлайн обучение

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.