Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ИАПО беше съорганизатор на работната среща на общността за практика за контрафактуални оценки на въздействието по интервенции на ЕСФ

На 12 и 13 юни 2024 г. в София се проведоха работни срещи на общността за практика за контрафактуални оценки на въздействието по интервенции на Европейския социален фонд (ЕСФ) (CoP-CIE-ESF) към Центъра за изследване на оценките за въздействие към Съвместния изследователски център (Centre for Research on Impact Evaluation, Joint Research Centre, CRIE-JRC) и среща на Партньорството за оценка на ESF+. В срещите участваха над 50 представители на УО на всички програми от ЕС, съфинансирани от ЕСФ+.

 В рамките на работната среща на 12 юни беше дискутирано как да се насърчи използването на контрафактуалните оценки на въздействието в рамките на управляващите органи. Бяха направени презентации от представители от Ирландия, Швеция и Чехия за това как функционира управлението на оценката в тяхната страна, относно практиките за насърчаване на използването сред междинните звена и как успешно да бъде възложена контрафактуална оценка на въздействието, включително изготвяне на задание и избор на качествен изпълнител. Събитието беше организирано от Управляващия орган (УО) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съвместно с Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027.

Срещата на 13 юни на Партньорството за оценка на ESF+ бе посветена на дискусии относно рамката за мониторинг, докладване и оценка за периода след 2027 г.

И в двете срещи активно участваха представители на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, тъй като практическата насоченост на срещите ще подпомогне повишаването на капацитета на УО на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. (ПО) за извършване/управление на оценки по ПО, в частност – на контрафактуални (с контролни групи) оценки на въздействието по интервенции на ЕСФ+.

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.