Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

БЮДЖЕТ на Изпълнителна агенция "Програма за образование"

Бюджетът за всяка календарна година се публикува при спазване на принципа на прозрачност и обществен достъп до бюджетна информация и съгласно чл. 93 от Закона за публичните финанси.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.