Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие във втори информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 04.11.2020 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom. При проявен интерес, моля до двама представители от една организация/институция да се регистрират на следния линк, в срок до 03.11.2020 г.:

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0od-mgrTkpGdxYgu4_3vp5MDcpuDt63oDC

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлявате, както и ролята, която изпълнявате в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения от Вас в регистрацията електронен адрес ще получите линк, с който ще влезете в дискусионната среща.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9.15 ч. - 09-50 ч. на 04.11.2020 г., тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на дискусионната среща, може да се свържете с Мая Лашова, главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОПНОИР, e-mail: [email protected].

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.