Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност

С Решение № 80811-30/20.01.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган са изменени насоките за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, като изменението се отнася до удължаване на срока за кандидатстване по процедурата, който става „до 19:00 часа на 28 февруари 2017 г.” С Решение № 80811-31/20.01.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган са отстранени допуснати фактически грешки в насоките за кандидатстване по гореописаната процедура.

 

За Ваше улеснение, изменените Насоки за кандидатстване са достъпни тук

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.