Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

В процеса на даване на разяснения на потенциални кандидати по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, бяха установени някои фактически грешки и/или несъответствия на документи от Условията за кандидатстване спрямо Критериите за избор на операции. Във връзка с това Управляващият орган предприе съответните мерки за коригиране на установените фактически грешки и привеждане на документите в съответствие с Критериите за избор на операции, които имат водеща и определяща роля в процеса на кандидатстване.

Информация за отстранените технически несъответствия можете да намерите тук и тук:

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.