Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти с няколко крайни срока BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-2053/21.12.2016 г. са изменени приложенията към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти с няколко крайни срока BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“

Изменените приложения към Насоки за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ са достъпни тук:

 

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.