Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Започва информационна кампания за представяне на процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на отворените за кандидатстване процедури за безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения:

  • BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“;
  • BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“;
  • BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1”. 

Кампанията ще се проведе в периода от 19 до 30 септември 2016 г.

В рамките на информационните дни експерти от Управляващия орган ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Русе, Велико Търново и София. Регистрацията за всички информационни дни започва в 9,30 ч.

Информационните дни ще се проведат при следния график:

Пловдив – 19 септември 2016 г. (понеделник), в зала „Пловдив“ на Гранд хотел Пловдив

Бургас – 20 септември 2016 г. (вторник), в зала на Областна управа, ет. 2

Варна – 21 септември 2016 г. (сряда), в зала "Пленарна" на Община Варна

Плевен – 26 септември 2016 г. (понеделник), Областна управа Плевен, зала „Плевен“

Русе – 27 септември 2016 г. (вторник), в зала "Пленарна", в сградата на Община Русе

Велико Търново – 28 септември 2016 г. (сряда), в Зала на „Интерхотел Велико Търново“

София – 30 септември 2016 г. (петък), в  зала „Сердика“, Хотел „Балкан“

Програмата за всеки един от информационните дни е, както следва:

09.30 – 10.00 ч. Регистрация

10:00 – 11:00 ч. Представяне на процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“;

11:00 – 12:00 ч. Представяне на процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“;      

12:00 – 13:00 ч. Представяне на процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“.

Допълнителна информация относно процедурите можете да намерите:

За процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ – тук 

За процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ – тук

За процедура “Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1” – тук

 

 

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.