Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG05M2OP001-2.008 „Квалификация на педагогическите специалисти – Фаза 1“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-1063/ 08.08.2016 г. са изменени условията за кандидатстване по процедура на директно предоставяне BG05M2OP001-2.008 „Квалификация на педагогическите специалисти – Фаза 1“. Крайният срок за подаване на проектното предложение в точка 25 от Условията за кандидатстване се променя на: „не по-късно от 19.00 часа на 30.09.2016 г.“.

Изменените условия за кандидатстване са достъпни тук:

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.