Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Удължен е срокът за изпращане на писмени възражения и предложения по проект на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедури чрез подбор на проектни предложения „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Във връзка с големият обем и сложност на публикуваните на 3 юни 2016 г. проекти на насоки, включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение по процедури чрез подбор на проектни предложения „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по приоритетна ос 1 на ОП НОИР, Управляващият орган удължава срока за изпращане на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица до 30.06.2016 г.

Проектът на насоки можете да намерите тук и тук

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.