Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Важно за кандидатите по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

На основание чл. 13, ал. 6, т. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. и във връзка с решение на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, взето на неговото четвърто заседание на 2 юни 2016 г. за увеличение на бюджета на операция „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, информираме кандидатите по процедурата, че със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-767/07.06.2016 г.  са изменени насоките за кандидатстване по процедурата, като пропорционално на увеличението на бюджета са увеличени и целевите стойности на индикаторите за продукт и за резултат.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ са достъпни тук:

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.